Co to jest EOS?

Co to jest EOS?

Program kosmiczny najczęściej krytykowany jest za to, że odciąga skąpe intelektualne i finansowe zasoby od istotnych problemów naszej planety. Uważam ten krytycyzm za nieco chybiony, ponieważ jednymi z najważniejszych konsekwencji programu …