Dlaczego w Missouri występują trzęsienia ziemi?

Dlaczego w Missouri występują trzęsienia ziemi?

Każdy wie, że trzęsienia ziemi występują w San Francisco, ponieważ miasto to położone jest nad uskokiem San Andreas. Trzęsienia ziemi powstają w wyniku gwałtownych kruszących, poślizgowych, drgających ruchów, gdy płyta pacyficzna przesuwa się powoli …

Czy będziemy potrafili przewidywać trzęsienia ziemi?

Czy będziemy potrafili przewidywać trzęsienia ziemi?

Mieszkałem przez kilka lat w Kalifornii, dlatego mogę stwierdzić, że nie ma nic bardziej przerażającego niż trzęsienie ziemi. Nawet jeśli te, jakich doświadczyłem, były małymi wstrząsami, ledwie wartymi wzmianki w masowych środkach przekazu, były …

Jak dokładnie możemy przewidywać wybuchy wulkanów?

Jak dokładnie możemy przewidywać wybuchy wulkanów?

Dokładne przewidywanie klęsk żywiołowych stanowiło zawsze wyzwanie dla nauki. Dzisiaj możemy bardzo dobrze przewidzieć zachowanie huraganu. Zazwyczaj mamy w zapasie kilka dni na ostrzeżenie i nawet taka wielka nawałnica, jak huragan Andrew, powoduje stosunkowo …

Dlaczego pole magnetyczne Ziemi samo się odwraca?

Dlaczego pole magnetyczne Ziemi samo się odwraca?

Używamy kompasu, ponieważ stwierdziliśmy, że Ziemia zachowuje się jak olbrzymi magnes, z biegunem północnym w Kanadzie i biegunem południowym na Antarktydzie. Igła kompasu, będąca niewielkim magnesem, ustawia się w kierunku północ-południe, ponieważ oddziałuje …

Jak przemieszcza się płaszcz ziemski?

Jak przemieszcza się płaszcz ziemski?

Ze współczesnego obrazu Ziemi wynika, że ruchy kontynentów powodowane są przez ciepło generowane podczas procesów promieniotwórczych zachodzących głęboko we wnętrzu planety. Ciepło to unosi się do powierzchni dzięki konwekcji (mechanizmowi, jaki obserwujemy również w naczyniu …