Papiery i tektury uszlachetniane

W grupie papierów i tektur uszlachetnianych wyróżnia się:

— papiery kolorowane (przeznaczone do druku, wyrobu opakowań, do celów zdobniczych i introligatorskich): jednostronnie, wzorzyste, wytłaczane, bibułka dwustronnie gładka, bibułka marszczona (krepina),

— papiery kredowane (powlekane zawiesiną …

Tektury do wyrobu opakowań i tektury falistej.

Tektury do wyrobu opakowań i tektury falistej.

Tektury, ze względu na sposób produkcji, dzieli się na ręczne i maszynowe. Tektury ręczne są produkowane na maszynach zwanych tek-turówkami, wyłącznie w arkuszach. Tektura ręczna jest zawsze wielowarstwowa, o grubości nie przekraczającej 5 …

Papiery przemysłowo-techniczne i elektrotechniczne

Papiery przemysłowo-techniczne i elektrotechniczne.

W grupie papierów technicznych można wyróżnić następujące rodzaje papieru:

• papier monotypowy (zwany czcionkowym), służący do składania i odlewania zestawów czcionkowych na drukarskich maszynach monotypowych);

• papier (karton) cewkowy, służący do wyrobu cewek (szpul do zwijania …

Papiery do pisania i papiery kreślarsko-rysunkowe

Papiery do pisania i papiery kreślarsko-rysunkowe.

Bardzo ważną obecnie grupę wytworów papierniczych stanowią papiery do pisania i papiery kreślarsko-rysunkowe. Wszystkie papiery (i kartony) produkowane w tej grupie powinny być dobrze zaklejone w masie, ponieważ muszą umożliwiać stosowanie atramentu, tuszu kreślarskiego …

Właściwości fizykochemiczne wytworów papierniczych

Właściwości fizykochemiczne wytworów papierniczych.

Wyprodukowane wytwory papiernicze muszą odpowiadać warunkom stawianym poszczególnym rodzajom papierów, kartonów, tektur lub bibuł. Niektóre rodzaje wytworów musi cechować duża wytrzymałość, inne zaś dobre zaklejenie, aby nie przepuszczały atramentu, jeszcze inne nieprzepuszczalność tłuszczów lub dobra chłonność …

Klasy i odmiany wytworów papierniczych

Przemysł papierniczy produkuje wiele różnych wytworów papierniczych. W celu szybkiej identyfikacji właściwości i postaci tych produktów, wytwory papiernicze klasyfikuje się najczęściej według grup, rodzajów, klas, gramatur, odmian, gatunków oraz powierzchni i formatów arkuszy.

Klasy wytworów papierniczych.

Pojęcie klasy wytworu papierniczego …

Dokument binarny

Dokument binarny

Dokument binarny zwany również dokumentem cyfrowym, lub dokumentem elektronicznym – jest to zbiór danych cyfrowych zapisanych na dowolnym nośniku, uporządkowany w określonej strukturze wewnętrznej. Ciekawym określeniem dokumentu elektronicznego jest definicja sformułowana przez polskie prawo: “Dokumentem jest każdy przedmiot …

e-dokument – dokument elektroniczny

e-dokument

Inaczej mówiąc dokument elektroniczny (e-dokument) to dane które można zapisać na dowolnym nośniku, który można otwierać, edytować oraz zapisywać przy użyciu odpowiedniego oprogramowania.

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o „informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne”, zawiera następujące …