Autokorekta

OPCJE AUTOKOREKTY…

Autokorekta – to automatyczne poprawianie często popełnianych błędów. Jak każde narzędzie może być pomocne lub utrudnić nam życie; wszystko zależy od sposobu użycia, a zwłaszcza od naszych umiejętności.


Autokorekta

Wybierając z menu Narzędzia polecenie Opcje Autokorekty… otworzy się …