Wyroby papiernicze a środowisko naturalne

Wyroby papiernicze a środowisko naturalne.

Zaletą drewna, w porównaniu z innymi surowcami, jest możliwość jego odnawiania. Jednak masa przyrostu nie jest zbyt znaczna. Problemem jest więc utrzymanie drzewostanów na nie zmienionym poziomie, przy wykorzystaniu drewna …

Przechowywanie i oznakowanie wyrobów papierniczych.

Przechowywanie i oznakowanie wyrobów papierniczych.

Wytwory papiernicze pakuje się w bele, skrzynie, paczki, zwoje i zwoiki. Najczęściej spotykanymi opakowaniami są paczki i bele.

Bela stanowi opakowanie, w którym określona ilość papieru w arkuszach, paczkowana lub nie paczkowana, owinięta jest papierem, …

Galanteria papiernicza i inne przetwory papierowe

Do grupy galanterii papierniczej i innych przetworów papierowych można zaliczyć pozostałe rodzaje przetworów papierniczych:

— artykuły do korespondencji: bloki listowe (kratkowane, liniowane, gładkie, format A4), koperty, papier listowy w arkuszach (gładki, liniowany co 6 i co 9 mm, kratkowany 5×5, …

Tektury przemysłowe i techniczne

Tektury przemysłowe i techniczne

Tektury przemysłowe i techniczne mają zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak: elektrotechnika, przemysł samochodowy, włókienniczy, obuwniczy, budowlany, chemiczny, spożywczy i inne. Do tektur tych można zaliczyć następujące rodzaje wytworów papierniczych: tektura budowlana do wyrobu papy, tektura …

Papiery chłonne, filtracyjne i higieniczne

Papiery chłonne, filtracyjne i higieniczne.

Do grupy papierów chłonnych i filtracyjnych zalicza się: bibułę atramentową, teczkową, bibułę filtracyjną olejową, bibułę laboratoryjną ilościową i jakościową, bibułę filtracyjną dymochłonną, gazochłonną, pyłochłonną, bibułę filtracyjną termospawalną. Cechą charakterystyczną wszystkich bibuł jest zdolność wchłaniania cieczy.

Papiery drukowe

Papiery drukowe.

Papiery drukowe stanowią bardzo liczną grupę wytworów papierniczych. Do grupy tej zalicza się następujące rodzaje wytworów: papier gazetowy, drukowy zwykły, afiszowy, biblijny (cienki, mocny do druku słowników, encyklopedii, wydawnictw kieszonkowych), banknotowy, wartościowy (np. na obligacje, czeki, weksle), znaczkowy, …

Grupy i rodzaje wytworów papierniczych

Grupy i rodzaje wytworów papierniczych.

Podział wytworów papierniczych na grupy wynika głównie z podstawowych różnic w procesach technologicznych produkcji każdej z nich, zasadniczych cech użytkowych wytworu i jego gramatury. Z podziałem na grupy jest związane także ogólne przeznaczenie użytkowe danego …