Autokorekta

OPCJE AUTOKOREKTY…

Autokorekta – to automatyczne poprawianie często popełnianych błędów. Jak każde narzędzie może być pomocne lub utrudnić nam życie; wszystko zależy od sposobu użycia, a zwłaszcza od naszych umiejętności.


Autokorekta

Wybierając z menu Narzędzia polecenie Opcje Autokorekty… otworzy się nam okno dialogowe, w którym dalej będziemy konfigurować nasz edytor tekstu do pisania naszej pracy dyplomowej. Na pierwszy ogień idą opcje z zakładki Autokorekta. Jak widać na rysunku obok prawie wszystkie opcje są wyłączone. Pozostawiamy tylko włączoną – Zamieniaj tekst podczas pisania. Można pozostawić włączoną opcję Pokaż przyciski Opcje Autokorekty. Wyłączone opcje mają poprawiać nasze błędy, ale wychodzę z założenia, że to piszący nie powinien popełniać błędów. Powinien uważać na to, co pisze. Na przykład opcja Początek zdania wielką literą rozpoznaje początek zdania po następujących znakach: kropka i koniec akapitu. Kropka występuje w wielu skrótach i pomimo, że można skróty te dodać do wyjątków, to Word dalej stara się pisać wielką literę po nich. Natomiast koniec akapitu nie zawsze oznacza początek nowego zdania pisanego wielką literą, np. wypunktowania są pisane małą literą.
Na podobnej zasadzie działa opcja Początek komórek tabeli wielką literą. Z reguły tekst w każdej komórce to nowe zdanie, ale zdarza się, że wpisywany tekst z jakichś względów musi być pisany małą literą.

W dalszej części wyjaśnię do czego możemy użyć tabeli i wtedy będzie to bardziej zrozumiałe.

Poprawiaj DWa POczątkowe WErsaliki ma poprawiać nasze błędy zbyt długiego przytrzymania klawisza SHIFT. Czasami jednak zdarzą się skrótowiec składający się właśnie z dwóch pierwszych wielkich liter i trzeciej małej litery. Przy włączonej opcji skrótowiec ten zostanie zamieniony na wyraz pisany tylko z wielkiej litery. Ale rzecz najważniejsza, to włączona opcja pozwala nam na odrobinę niedbałości w pisaniu – przecież komputer to naprawi. Starajmy się tego wystrzegać.

To samo tyczy opcji Poprawiaj błędy przypadkowego użycia cAPS LOCK. Pisząc musimy zwracać uwagę na wszystko! Pisząc od razu bez błędów ortograficznych, gramatycznych i interpunkcyjnych, później nie będziemy musieli tyle czasu poświęcić na sprawdzanie i poprawę błędów, a w końcu nie będziemy musieli się wstydzić za błędy, których nie zauważyliśmy podczas poprawy.

Opcja Nazwy dni tygodnia wielką literą wyłączamy, gdyż w języku polskim nie ma zastosowania ta reguła.

Poniżej jest tabelka z listą już zdefiniowanych autokorekt. Działa to w ten sposób, że gdy napiszemy błędnie wyraz występujący w autokorekcie, po którym wystąpi znak przystankowy (kropka, przecinek itp.), spacja lub Enter, to wyraz napisany błędnie zostanie zastąpiony wyrazem o poprawnej pisowni.

Możemy też sami dodawać pary wyrazów do autokorekty. Aby dodać słowo do autokorekty należy w pole Zamień wpisać słowo poprawiane, a w pole Na wersję poprawną.

Często dodaję tu wyrazy o bardzo trudnej pisowni. Oczywiście nie dodaję wszystkich form fleksyjnych; wystarczy, że dodam podstawę słowotwórczą, a później dopisuję odpowiednią końcówkę. Natomiast zawsze dodaję takie 2 zestawy: pdw – przede wszystkim i wwa – Warszawa. Ale te skróty są dla mnie czytelne, nie muszą być czytelne innym. Pierwsze nie odmienia się ani przez przypadki, a tym bardziej czasy, a druga para – cóż przepisując prace dyplomowe często cytuje się różnego typu wydawnictwa właśnie z Warszawy. Więc po co wielokrotnie to samo pisać – jeszcze napiszę z błędem.

Należy zwrócić uwagę na jedno, że jeżeli w polu Na wpiszemy wyraz wielką literą, to zawsze tak będzie wstawiany – nie ważne czy ten nasz skrót napiszemy małą literą czy wielką. Natomiast, jeżeli w polu Na wpiszemy wyraz małą literą, wtedy należy zwracać baczną uwagę na to, jaką literą zaczynamy pisać nasz skrót, gdyż to ma wpływ na wstawiany wyraz w formie poprawnej.

Możemy dodać pary wyrazów do autokorekty, ale możemy także usuwać takie pary. Ja zawsze usuwam wszystkie poprawki w skrótach polegające na dostawianiu kropek, np.: ul na ul., al na al. itp. oraz zamianę sie na się. Dlaczego to usuwam? Otóż Word dzieląc wyrazy na sylaby potrafi nadgorliwie zastosować autokorektę. Jeżeli dzielenie wyrazu wypadnie na końcu sylaby –ul-, –al-, –sie– itp., potrafi dodać kropkę lub zamienić np. sie na się. Możemy to przeoczyć i wtedy będziemy wstydzić się, gdy zauważymy takie błędy w pracy już wydrukowanej, oprawionej i oddanej na uczelnię.

I na koniec, należy wyłączyć Automatycznie użyj sugestii z modułu sprawdzania pisowni. Opcja ta powoduje, że wpisywany wyraz, który nie jest w słowniku programu, może zostać zamieniony na taki, który znajduje się w słowniku a jego pisownia jest zbliżona do pisowni naszego wyrazu.

Przechodzimy na następną zakładkę – Autoformatowanie podczas pisania.


Autoformatowanie podczas pisania

Okno dialogowe Autokorekta, zakładka Autoformatowanie podczas pisania

Na zakładce tej należy wyłączyć na pewno dwie opcje: Listy punktowane automatycznie i Listy numerowane automatycznie. Dlaczego? Otóż, przy włączonych opcjach każde rozpoczęcie akapitu od pojedynczej litery lub cyfry z kropką i zakończenie pisania akapitu enterem, spowoduje automatyczne włączenie numeracji. To samo tyczy wypunktowania. Wydaje się to bardzo wygodne, ale kiedy ta opcja pojawiła się w Wordzie po raz pierwszy – ile kosztowało mnie to nerwów, gdy na początku akapitu występowało czyjeś nazwisko poprzedzone tylko inicjałem imienia. Word automatycznie rozpoczynał numerowanie akapitów i tak poniżej akapitu pojawiało się coś takiego: np. D. . A ja przecież nie chciałem numerować, tylko chciałem napisać czyjeś nazwisko poprzedzone inicjałem jego imienia.

Mówię zawsze, że automaty są dobre, ale należy je wykorzystywać rozumnie. Przecież nawet pralka automatyczna nie potrafi posortować prania. Potrzebny jest człowiek. Dlatego też zalecam – i u siebie zawsze tak mam – wyłączać te dwie opcje.

Znajduje się tu jeszcze jedna ciekawa opcja Cudzysłowy ″proste″ na „drukarskie”. Opcja ta powoduję, że otwierany cudzysłów zawsze będzie znajdować się na dole, a zamykany na górze. Ale tu uwaga – Word rozpoznaje to, czy ma wpisać cudzysłów na dole, czy na górze po tym, czy jest poprzedzony spacją (odstępem). Po spacji jest wstawiany cudzysłów na dole, natomiast po literze – na górze. Dlatego też chcąc zamknąć cudzysłów nie wstawiamy nigdy spacji przed nim.
Opcję Liczby porządkowe (1st) na indeks górny możemy wyłączyć, gdyż działa to tylko z niektórymi czcionkami. Co prawda większość użytkowników korzysta z czcionek systemowych typu Times New Roman lub Arial i w tym przypadku opcja ta będzie działać.

Opcja Ułamki (1/2) na symbole ułamków (½) może pozostać włączona. Zmiana ta działa tylko na czcionkach, które te symbole zawierają w swoim zestawie. Jeżeli ich nie ma, Word nie jest w stanie sam wygenerować takich symboli. Czcionki Times New Roman i Arial zawiera niektóre tylko symbole ułamków, część z nich można uzyskać z klawiatury, część można wstawić korzystając z menu Wstaw i polecenia Symbol. Można też wyłączyć tę opcję i symbole ułamków wstawiać przy pomocy polecenia Symbol z menu Wstaw lub pozostawić w postaci, np.: 1/3, 1/4. Jeżeli jednak będziemy chcieli mieć ułamek w postaci ½, możemy skorzystać z Edytora równań matematycznych, który niestety standardowo nie jest instalowany.

Zakładki Tagi inteligentne i Autoformatowanie możemy pozostawić bez zmian.


Autotekst

W zakładce Autotekst możemy dodawać nowe autoteksty lub usuwać już istniejące.

Usunąć jest bardzo łatwo. W oknie autotekstów zanzaczamy wybrany do usunięcia lub wstawienia w tekst autotekst i klikamy na odpowiednim przycisku.

Aby dodać nowy autotekst należy w pole Wprowadzanie pozycji Autotekstu wpisać nasz tekst i następnie kliknąć na przycisku Dodaj.

Innym sposobem wstawienia Autotekstu jest zaznaczenie tekstu w naszym dokumencie i następnie otworzenie Autokorekty zakładki Autotekst i kliknięcie na przycisku Dodaj.

Wstawienie autotekstu do tekstu jest już bardzo łatwe. Wystarczy zacząć pisać ten autotekst. Podczas pisania nad kursorem tekstowym pojawi się żółte pole z autotekstem. Jeżeli to ten autotekst, który chcemy wstawić, wystarczy nacisnąć enter i autotekst zostanie wstawiony. Jest to bardzo przydatna funkcja naszego edytora tekstów jakim jest Word.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *