Przeredaguj plan w formie równoważników zdań

Przeredaguj plan w formie równoważników zdań

Redagowanie planu w formie równoważnikowej 
Zadanie z języka polskiego potrafi przynieść niejednemu wiele czynności. Pisanie planów wydarzeń w oparciu o opowiadanie czy książkę jest łatwe i przyjemne. Problem pojawia się wtedy, kiedy musimy napisać …

Wyroby papiernicze a środowisko naturalne

Wyroby papiernicze a środowisko naturalne.

Zaletą drewna, w porównaniu z innymi surowcami, jest możliwość jego odnawiania. Jednak masa przyrostu nie jest zbyt znaczna. Problemem jest więc utrzymanie drzewostanów na nie zmienionym poziomie, przy wykorzystaniu drewna do celów przemysłowych. Innym problemem …

Przechowywanie i oznakowanie wyrobów papierniczych.

Przechowywanie i oznakowanie wyrobów papierniczych.

Wytwory papiernicze pakuje się w bele, skrzynie, paczki, zwoje i zwoiki. Najczęściej spotykanymi opakowaniami są paczki i bele.

Bela stanowi opakowanie, w którym określona ilość papieru w arkuszach, paczkowana lub nie paczkowana, owinięta jest papierem, …

Galanteria papiernicza i inne przetwory papierowe

Do grupy galanterii papierniczej i innych przetworów papierowych można zaliczyć pozostałe rodzaje przetworów papierniczych:

— artykuły do korespondencji: bloki listowe (kratkowane, liniowane, gładkie, format A4), koperty, papier listowy w arkuszach (gładki, liniowany co 6 i co 9 mm, kratkowany 5×5, …

Tektury przemysłowe i techniczne

Tektury przemysłowe i techniczne

Tektury przemysłowe i techniczne mają zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak: elektrotechnika, przemysł samochodowy, włókienniczy, obuwniczy, budowlany, chemiczny, spożywczy i inne. Do tektur tych można zaliczyć następujące rodzaje wytworów papierniczych: tektura budowlana do wyrobu papy, tektura …

Papiery chłonne, filtracyjne i higieniczne

Papiery chłonne, filtracyjne i higieniczne.

Do grupy papierów chłonnych i filtracyjnych zalicza się: bibułę atramentową, teczkową, bibułę filtracyjną olejową, bibułę laboratoryjną ilościową i jakościową, bibułę filtracyjną dymochłonną, gazochłonną, pyłochłonną, bibułę filtracyjną termospawalną. Cechą charakterystyczną wszystkich bibuł jest zdolność wchłaniania cieczy.