Co to jest doktryna

Co to jest doktryna

DOKTRYNA

Jedna z definicji pojęcia doktryna mówi, że jest to zbiór twierdzeń, poglądów i założeń, które są ze sobą spójne i razem stanowią podstawę danej koncepcji.

Można wyróżnić doktrynę religijną, która obejmuje szereg zasad, wierzeń, wskazówek, norm moralnych i dogmatów. Przykładem jest doktryna islamu lub protestancka. Doktryna w kościele katolickim zawiera się w encyklikach papieskich, czyli specjalnych pismach, orędziach skierowanych do biskupów i wiernych.

Doktryna islamu opiera się na Koranie ( świętej księdze tej religii). Natomiast jej  postawą jest wiara w jednego Boga Allaha .

Doktryna judaizmu uznaje tylko jednego Boga, którym jest Jahwe. Natomiast prawa religijne wyznawców zawarte są w wielu nakazach i zakazach. Obowiązuje wiara w przymierze Jahwe z ludźmi, których on sam stworzył i którym dał swoje przykazania.

Buddyzm-  podstawowe zasady doktryny określił Budda w swoich kazaniach „Czterech szlachetnych prawdach”.

Należy wymienić także inne rodzaje doktryn: polityczną, która dotyczy polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa. W tym znaczeniu na doktrynę składają się: wszelkie teoretyczne poglądy na temat państwa i społeczeństwa. Poglądy te poświęcone są istocie, organizacjom i funkcjom władzy politycznej. Nie sposób pominąć doktryny wojennej, która skupia się na charakterze współczesnych wojen, a także wymaganiach co do przygotowania sił zbrojnych danego kraju. Dla tego rodzaju doktryny najważniejsze są aspekty polityczne i wojskowo-techniczne kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *