Co to jest recenzja

Co to jest recenzja

RECENZJA

Recenzja to rodzaj sprawozdania lub omówienia w sposób krytyczny utworu literackiego, filmowego, widowiska teatralnego, koncertu, dzieła sztuki, wystawy itp. Recenzja może przybierać wiele form, takich jak: esej, felieton, rozprawa. Spełnia wiele funkcji:

  • Informacyjna
  • Wartościująca
  • Postulatywna
  • Nakłaniająca lub zniechęcająca

Recenzja przedstawia opis i charakterystykę danego przedmiotu, refleksję autora odnoszącą się do dorobku danego artysty, epoki, w której tworzył. W przypadku recenzji z dziedziny literatury polskiej przedmiotem może być epopeja Adama Mickiewicza pt. Pan Tadeusz. Przedmiotem recenzji może być również premiera filmu np. Magia w blasku księżyca, którego reżyserem jest Woody Allen.

Autor recenzji w sposób subiektywny dokonuje oceny danego przedmiotu. Argumentuje swoje zdanie, stwierdza czy  twórca przedmiotu, którym się zajmuje spełnił swoje zadanie i czy zasługuje na uznanie.

Można wyróżnić pięć etapów pisania recenzji. Pierwszy z nich dotyczy wyboru przedmiotu recenzji. Kolejnym krokiem jest zgromadzenie jak najwięcej informacji o danym dziele (poznanie autora, losów dzieła, opinii krytyków na dany temat itp.) Etap trzeci to określenie adresata, czyli osoby do której skierowana jest recenzja. Następny krok to wyznaczenie celów, które ma spełnić recenzja. W zależności od wyboru może to być recenzja, które ma na celu dostarczenie odbiorcom informacji lub recenzja zawierająca ocenę i uzasadnienie jej. Ostatni etap to pisanie recenzji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *