Czym są proleki

Czym są proleki

Proleki

Nieraz w reklamach można usłyszeć o tym, że lepiej przyjmować proleki niż leki właściwe, czynne. Proleki często są nazywane z języka angielskiego jako pro-drugs. Są to substancje nieaktywne farmakologicznie, a więc same w sobie nie są lekiem, który będzie wpływał na organizm ludzki czy zwierzęcy. Prolek jest zawsze nieczynnym prekursorem jakiegoś leku. W organizmie musi dojść do procesu biotransformacji, aby uwolniła się substancja czynna. Dopiero metabolit takiego nieczynnego prekursora leku czyli proleku wykazuje właściwości lecznicze. Jaki jest cel stosowania takich proleków? To proste. Mają one znacznie lepsze wchłanianie i często wykazują łatwiejsze przechodzenie przez barierę krew – mózg (blood – brain barrier).

Przykładem może być tutaj podawanie bursztynianiu erytromycyny. Kiedy dochodzi do metabolizmu tego związku, uwalnia się erytromycyna, która ma już właściwości lecznicze i np. zmniejsza podrażnienie błon śluzowych. Mechanizm działania jest więc bardzo prosty – dochodzi do interakcji leku ze składnikami żywego organizmu i powstaje substancja czynna. Duże znaczenie mają tutaj procesy biochemiczne, które zachodzą ciągle w ludzkim i zwierzęcym organizmie. Ważne są też procesy fizykochemiczne. Leki mogą mieć różne pochodzenie. Mogą być pochodzenia mineralnego jak np. węglan wapnia, pochodzenia roślinnego jak np. morfina, pochodzenia zwierzęcego jak np. pepsyna czy trypsyna, a są też leki, które mają pochodzenie syntetyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *