Dokument cyfrowy

Dokument cyfrowy.

Dokumenty elektroniczne – o pokrewnej nazwie: dokument cyfrowy, dokument binarny – to dokument zapisany w pamięci komputera w postaci cyfrowej. Dokument ten jest w postaci pliku tekstowego, graficznego, itp. Ustawa definiuje dokument elektroniczny jako zbiór danych uporządkowanych i zapisanych na informatycznym nośniku danych, który to z kolei jest urządzeniem do zapisywania, przechowywania i udostępniania tychże danych w postaci cyfrowej.

Podział dokumentów elektronicznych:

  • dokumenty elektroniczne o dostępie lokalnym – istnieją w postaci fizycznej i są zapisane na nośniku elektronicznym takim jak np. dysk twardy komputera, płyta CD, DVD, pendrive
  •  dokumenty elektroniczne o dostępie zdalnym – nie zapisane na dysku, czyli nie posiadające postaci fizycznej, jednak posiadające lokalizację – są to strony www, książki elektroniczne, artykuły z czasopism elektronicznych.

Dokument elektroniczny posiada trzy główne elementy:

  1. zawartość, czyli tekst, linki, itp.
  2. logiczna struktura dokumentów – jest w dokumencie lub w bazie danych, albo wygenerowana na zewnątrz, czasem też różna od fizycznej struktury dokumentu
  3. kontekst – zawiera meta dane techniczne, czyli w jaki sposób dokument będzie reprezentowany – baza danych czy dokument tekstowy.

Interakcyjność i multimedialność to pojęcia, które wyróżniają dokumenty elektroniczne. Multimedialność to interakcyjna współpraca dokumentu z użytkownikiem komputera oraz hipertekstowa budowa indeksu, natomiast interakcyjność to zmiany w interfejsie oraz edycja dokumentu.

Zastosowania dokumentów elektronicznych:

  • podpis elektroniczny
  • dokumenty w formatach doc, PDF – publikacje naukowe
  • umowy i faktury elektroniczne
  • administracja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *