Jak wydalane są leki

Jak wydalane są leki

Wydalanie leków

Każdy lek, który spożywamy, musi zostać jakoś wydalony z organizmu. Są różne mechanizmy, które odpowiadają za ekskrecję leku z ciała. Chodzi tu nie tylko o usunięcie samego leku, ale również jego metabolitów, bo przecież leki ulegają różnych procesom metabolizmu, biotransformacji. Jedną z metod usunięcia leku z organizmu jest klirens wątrobowy. Jest to proces eliminacji leku na drodze metabolizmu w wątrobie. Wiadomo, że wątroba jest tym narządem w ciele człowieka i zwierzęcia, który odpowiada m. in. za odtruwanie. To tutaj eliminuje się różne metabolity, które mogłyby organizmowi jakoś zaszkodzić. Jeśli chodzi o eliminację leku, można też mówić o tzw. stałej eliminacji Kel. Co to takiego?

Stała eliminacji określa ułamek dawki leku eliminowanego z organizmu w jednostce czasu. Jest to niezależne od dawki! Każda substancja ma też swój okres półtrwania, co także stanowi sposób na usunięcie leku z organizmu. Okres półtrwania jest to czas, w którym stężenie leku we krwi – surowicy lub osoczu zmniejsza się do połowy wartości początkowej. Po zakończeniu fazy wchłaniania i dystrybucji odzwierciedla długość działania farmakologicznego. Drogi wydalania mogą być różne. Nerki wydalają leki polarne, z żółcią wydalane są leki o wysokich masach cząsteczkowych np. przeciwnowotworowe, jelita – wydalają sole metali ciężkich, rtęć; drogi oddechowe – znieczulenie ogólne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *