Jak zachodzi oddychanie komórkowe

Jak zachodzi oddychanie komórkowe

Oddychanie komórkowe

Oddychanie komórkowe jest procesem bardzo skomplikowanym. Nie należy mylić oddychania komórkowego z oddychaniem płucnych. W biochemii, kiedy mówi się o oddychaniu, ma się na myśli przede wszystkim reakcję spalania różnych związków w naszym organizmie przy udziale tlenu, w celu pozyskania energii, która przyda się w metabolizmie organizmu. Ogólnie oddychanie komórkowe zachodzi w każdej żywej komórce na terenie mitochondriów, które traktować można jako komórkowe piece. Niektóre etapy oddychania zachodzą również w cytoplazmie. Można wyróżnić 3 etapy oddychania komórkowego: glikolizę, cykl Krebsa oraz łańcuch oddechowy. Wszystkie procesy są bardzo skomplikowane. Jak wygląda ogólna reakcja oddychania komórkowego?

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O – oto i ona. Jak widać, to tlen jest czynnikiem, który prowadzi do spalenia i rozpadu związku organicznego. Na końcu tego procesu wydziela się energia w wyniku rozpadu wiązań wysokoenergetycznych. Ten proces pozwala nam wszystkim żyć, ale też wydzielać CO2, który jest zbawienny dla roślin – one w zamian za to dają nam uboczny produkt fotosyntezy, czyli tlen. Glikoliza to zamiana glukozy do kwasu pirogronowego. Kwas ten ulega przemianom w Cyklu Krebsa, gdzie już uwalniana jest energia. Cały cykl dostarcza wielu cząsteczek ATP, które przydają się w poruszaniu, trawieniu oraz wielu innych czynnościach życiowych. Warto pamiętać o tym naprawdę skomplikowanym procesie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *