Jakie są przykłady neuroprzekaźników

Jakie są przykłady neuroprzekaźników

Przykłady neuroprzekaźników

Serotonina jest indolową aminą katecholową. Jest też oczywiście neuroprzekaźnikiem, który działa w OUN. Oprócz tego pełni też funkcję neuromodulatora OUN i obwodowego układu nerwowego. Posiada recepory metabotropowe oraz jonotropowe. Neuroprzekaźnikiem z grupy aminokwasów jest kwas glutaminowy. Działa w OUN oraz w rdzeniu kręgowym. Powoduje depolaryzację błony komórkowej i przesłanie sygnału pobudzenia. Odpowiada za procesy pamięci, uczenia się, rozwoju, plastyczności, przewodzenia bólu. Posiada receptory jonotropowe, metabotropowe. Jeśli chodzi zaś o kwas GABA, czyli inaczej gamma – aminomasłowy to odpowiada on za ból, jego modulację oraz napady padaczki. Receptory ogólnie dzielą się na presynaptyczne oraz postsynaptyczne. Jakie to receptory?

Do pierwszych należą heteroreceptory (dany receptor jest na innym neuronie aniżeli działa transmisja) oraz autoreceptory (np. serotoninowy). Receptory błonowe działają w zależności od sposobu przekazywania pobudzenia. Wyróżnia się kilka rodzajów receptorów, o których na pewno warto wiedzieć nieco więcej. Są to jonotropowe (bardzo szybkie, działają w milisekundach), metabotropowe (działają w sekundach), kinazy (działają w minutach) oraz transkrypcje genów, które działają nawet kilka godzin. Warto zdawać sobie sprawę z tego, ze wszystkie neuroprzekaźniki mają swoje określone szlaki. Człowiek może te szlaki jakoś modulować za pomocą różnych leków, a tych aktualnie jest bardzo dużo. Każdy lek działa inaczej i może dojść do interakcji z innymi lekami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *