Język, ramka, numerowanie

ZAAWANSOWANE MODYFIKOWANIE STYLI – POLECENIA: JĘZYK, RAMKA, NUMEROWANIE I KLAWISZ SKRÓTU

W poprzedniej części omówiłem dostosowanie ustawień tabulatorów i obramowania akapitu lub tabeli w modyfikowanym stylu. W obecnej części skupię się na pozostałych ustawieniach, tj. JęzykRamkaNumerowanie i Klawisz skrótu.

Tak, jak i wcześniej omówione polecenia, take i te występują w menu głównym w Format. Działanie tych poleceń jest takie same, tylko że w menu Format ogranicza się tylko do zaznaczonego tekstu. Natomiast, w stylach jest szersze, gdyż dotyczy wszystkich akapitów pisanych danym stylem. Przez to ich działanie ma znacznie większy wpływ na formatowany tekst.

Modyfikowanie ustawień okna dialogowego Język

Po kliknięciu na poleceniu Język w menu Format pojawi się okno dialogowe Język takie, jak na rysunku 1. Jest ono prawie takie same, jak okno wywołane poleceniem Język z menu Narzędzia. Różni się tylko jedną opcją. Nieaktywna jest opcja Wykryj automatycznie język. Jest to zrozumiałe. Po co nam automatyczne wykrywanie języka, jeżeli właśnie w tym stylu włączamy konkretny język, w którym

Na dole tego okna znajdziemy opcję Nie sprawdzaj pisowni ani gramatyki. Oczywiście opcji tej nie zaznaczamy, gdyż w takim razie po co w ogóle ustawiać język.

Kiedy warto korzystać z ustawienia konkretnego języka w stylu? Wtedy, jeżeli duże fragmenty pracy są pisane w innych językach niż główny język, który ustawiliśmy w całej naszej pracy dyplomowej. Użycie stylów z ustawionymi różnymi językami sprawdzania pisowni i gramatyki ułatwi nam pisanie. W ten sposób łatwiej unikniemy błędów ortograficznych i gramatycznych. A błędy w pracy licencjackiej lub magisterskiej czy też innej pracy naukowej nie wyglądają elegancko. Warto więc trochę poświęcić czasu na stworzenie kilku styli z różnie ustawionym językiem.

Modyfikowanie ustawień okna dialogowego Ramka

Po wybraniu polecenia Ramka otworzy się nam okno dialogowe Ramka.

Co to jest ramka i jak ją wstawić do tekstu? Ramka w Wordzie to nic innego jak pole tekstowe, w które wpisujemy oczywiście jakiś tekst, a służy nam do wyróżnienia tej treści. Proszę tylko nie mylić z polem tekstowym w formularzu.

Czy korzystamy z tych ustawień w stylu? To wszystko zależy od naszych potrzeb. Jeżeli chcemy, by wszystkie pola tekstowe – ramki – w naszej pracy wyglądały tak samo, to możemy zdefiniować styl z polem tekstowym. Tylko należy pamiętać, że tekst pisany tym stylem będzie umieszczony w ramce – w polu tekstowym. Oczywiście w takim stylu możemy zdefiniować obramowanie, tło, styl i kolor czcionki oraz sposób zachowania się akapitów w polu tekstowym.

Ja nie korzystam z tego udogodnienia. Ten sam efekt mogę uzyskać ręcznie. Pole tekstowe wstawiam do dokumentu korzystając z polecenia Pole tekstowe z menu Wstaw, a następnie w polecenia Pole tekstowe z menu Format. Opcje występujące w tym oknie omówię w innej części.

Modyfikowanie ustawień okna dialogowego Numerowanie

Z polecenia tego w ustawieniach stylu nie korzystam, gdyż nie widzę sensu tworzenia stylów dla poszczególnych sposobów numerowania i wypunktowania. Jedynie widzę sens ustawienia tego tylko w stylach nagłówkowych. Dlatego też omówię te ustawienia w części, w której będę omawiał wstawianie numerowania i wypunktowania.

Modyfikowanie ustawień okna dialogowego Klawisz skrótu…

Klikając na polecenie Klawisz skrótu… otworzy się okno dialogowe Dostosowanie klawiatury. Po co to jest i jak z tego korzystać? Przypisanie klawisza skrótu do stylu ułatwia nam pracę ze stylami. Ponadto, nie musi być ciągle włączone okno dokujące Style i formatowanie. Prawda, podczas pisania musimy pamiętać, jakie skróty klawisz przypisaliśmy poszczególnym stylom. Ale oznacza to też, że narzuca to nam ograniczenie w tworzeniu dużej ilości stylów. Nie do wszystkiego musimy używać styli. Czasami łatwiej i szybciej ręcznie sformatować tekst, np. chcemy jakiś akapit wyróżnić pogrubieniem. Czy do tego musimy używać specjalnego stylu? Nie łatwiej i szybciej po prostu zaznaczyć ten akapit i pogrubić tekst? Moim zdaniem łatwiej i szybciej.

Teraz wyjaśnię opcje występujące w tym oknie i sposób ustawiania skrótu klawiszy w danym stylu. Aby ustawić skrót klawiszy należy kursor tekstowy ustawić w polu Naciśnij nowy klawisz skrótu: i nacisnąć kombinację klawiszy: CTRL, lewy lub prawy klawisz ALT i literę. Pamiętajmy, że w Windowsie, a więc także i w edytorze tekstów, działanie klawiszy ALT różni się. Skrót ten pojawi się w polu Bieżące klawisze:.

Jeżeli skrót jest wolny, to pod tym okienkiem, że jest wolny i klikamy na przycisku Przypisz. Natomiast, jeżeli kombinacja ta jest już przypisana do jakiegoś stylu lub innego polecenia, pojawi się do czego jest przypisana. Nigdy nie przypisujemy takiej kombinacji! Jeżeli taka kombinacja już jest przypisana, należy ją skasować. W tym celu klikamy na tej kombinacji w polu Bieżące klawisze i klikamy na przycisku Usuń. Następnie, próbujemy z nową kombinacją.

Po przypisaniu kombinacji klawiszy, klikamy na przycisku Zamknij.

Po zakończeniu modyfikacji stylu w oknie Modyfikowanie stylu możemy włączyć opcję Dodaj do szablonu. Opcję tę włączamy wtedy, gdy chcemy, by zmiany te obowiązywały także w nowych dokumentach. Następnie klikamy na przycisku OK.

Jeden komentarz do “Język, ramka, numerowanie”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *