SPORT I WYPOCZYNEK

SPORT I WYPOCZYNEK

Angielskie słowo „fair-play” doskonale określa postawę gracza, który jest elegancki, przejawia dobry charakter i poczucie humoru. Każdy sport ma własne reguły. Należy je znać i przestrzegać. Ale reguły nie określają wszystkiego i …