Wyroby papiernicze a środowisko naturalne

Wyroby papiernicze a środowisko naturalne.

Zaletą drewna, w porównaniu z innymi surowcami, jest możliwość jego odnawiania. Jednak masa przyrostu nie jest zbyt znaczna. Problemem jest więc utrzymanie drzewostanów na nie zmienionym poziomie, przy wykorzystaniu drewna …

Przechowywanie i oznakowanie wyrobów papierniczych.

Przechowywanie i oznakowanie wyrobów papierniczych.

Wytwory papiernicze pakuje się w bele, skrzynie, paczki, zwoje i zwoiki. Najczęściej spotykanymi opakowaniami są paczki i bele.

Bela stanowi opakowanie, w którym określona ilość papieru w arkuszach, paczkowana lub nie paczkowana, owinięta jest papierem, …

Papiery chłonne, filtracyjne i higieniczne

Papiery chłonne, filtracyjne i higieniczne.

Do grupy papierów chłonnych i filtracyjnych zalicza się: bibułę atramentową, teczkową, bibułę filtracyjną olejową, bibułę laboratoryjną ilościową i jakościową, bibułę filtracyjną dymochłonną, gazochłonną, pyłochłonną, bibułę filtracyjną termospawalną. Cechą charakterystyczną wszystkich bibuł jest zdolność wchłaniania cieczy.

Papiery drukowe

Papiery drukowe.

Papiery drukowe stanowią bardzo liczną grupę wytworów papierniczych. Do grupy tej zalicza się następujące rodzaje wytworów: papier gazetowy, drukowy zwykły, afiszowy, biblijny (cienki, mocny do druku słowników, encyklopedii, wydawnictw kieszonkowych), banknotowy, wartościowy (np. na obligacje, czeki, weksle), znaczkowy, …

Grupy i rodzaje wytworów papierniczych

Grupy i rodzaje wytworów papierniczych.

Podział wytworów papierniczych na grupy wynika głównie z podstawowych różnic w procesach technologicznych produkcji każdej z nich, zasadniczych cech użytkowych wytworu i jego gramatury. Z podziałem na grupy jest związane także ogólne przeznaczenie użytkowe danego …

Formaty arkuszy papierniczych

Formaty arkuszy papierniczych.

Wytwory papiernicze w dużych zwojach są przeznaczone na cele zaopatrzeniowe dla zakładów przetwórstwa papierniczego. W sprzedaży rynkowej, w większości przypadków, znajdują się w postaci arkuszy oraz w małych zwoikach (np. kalka kreślarska, karton kreślarski). Arkusze można klasyfikować …

Gramatura wytworów papierniczych

Gramatura wytworów papierniczych.

Grubość wytworu papierniczego zależy od celu, jakiemu ma służyć.

Gramatura wytworu papierniczego jest to masa jednego metra kwadratowego wytworu wyrażona w gramach na metr kwadratowy.

Gramatury nie należy utożsamiać z grubością papieru, gdyż grubość zależy nie tylko

Technologia otrzymywania papieru

Technologia otrzymywania papieru.

Przygotowanie masy papierniczej

■ Przygotowanie masy papierniczej obejmuje następujące operacje: mielenie masy papierniczej, zaklejanie papieru w masie, wypełnianie, barwienie, rozcieńczanie i oczyszczanie masy papierniczej.

Mielenie masy papierniczej jest procesem wpływającym na prawie wszystkie właściwości otrzymywanego papieru. Odbywa …

Surowce do wyrobu papieru

Współczesna produkcja papieru jest całkowicie zmechanizowana. O jakości papieru w zasadniczy sposób decydują surowce, z których wyrabia się papier. Podstawowe etapy produkcji to: przygotowanie masy papierniczej, spilśnianie papieru oraz formowanie wstęgi papieru.

Surowce do wyrobu papieru.

Surowce do produkcji papieru …