Grupy i rodzaje wytworów papierniczych

Grupy i rodzaje wytworów papierniczych.

Podział wytworów papierniczych na grupy wynika głównie z podstawowych różnic w procesach technologicznych produkcji każdej z nich, zasadniczych cech użytkowych wytworu i jego gramatury. Z podziałem na grupy jest związane …