Język, ramka, numerowanie

ZAAWANSOWANE MODYFIKOWANIE STYLI – POLECENIA: JĘZYK, RAMKA, NUMEROWANIE I KLAWISZ SKRÓTU

W poprzedniej części omówiłem dostosowanie ustawień tabulatorów i obramowania akapitu lub tabeli w modyfikowanym stylu. W obecnej części skupię się na pozostałych ustawieniach, tj. …