ZWOLNIENIE

ZWOLNIENIE

Ono również powinno być poprzedzone rozmową. Po konsultacji z dyrektorem do spraw personalnych bezpośredni zwierzchnik wzywa pracownika. Kodeks pracy określa warunki zwolnienia, uprzejmość wymaga jednak, by poinformować zainteresowanego, dopiero potem nadać sprawie właściwy, urzędowy …