Temat pracy dyplomowej

Dobrze dobrany temat kluczem do twórczego rozwoju pracy dyplomowej

Wybór właściwego tematu to podstawa do twórczego rozwoju wybranego zagadnienia. Odpowiedni temat zgodny z naszymi zainteresowaniami ułatwi i przyspieszy proces powstawania pracy dyplomowej ponadto tworzenie w sprzyjających okolicznościach przyniesie nam dużo satysfakcji. Warto również podczas wyboru tematyki pracy kierować się pomysłem na to, gdzie będziemy chcieli pracować po zakończeniu nauki na Uczelni Wyższej, gdyż właściwie dobrany temat ułatwi nam start w przyszłej karierze zawodowej.

Czym się kierować przy wyborze tematu pracy dyplomowej?

Jeśli już wybraliśmy promotora dobrze, aby temat był zgodny z tematyką seminarium, gdyż może się zdarzyć, że promotor nie zaakceptuje naszej propozycji tematu.

Kolejną istotną kwestią jest fakt pojawienia się takiego lub podobnego tematu już wcześniej w innych pracach dyplomowych. Dlatego podczas wyboru warto pamiętać, aby w miarę możliwości temat był oryginalny i interesujący, co niewątpliwie wpłynie na wyższą ocenę naszej pracy.

Postarajmy się precyzyjnie określić temat. Oczywiście w trakcie pisania pracy dyplomowej temat może ulec zmianom niemniej jest to ważny czynnik mający wpływ na kolejne etapy powstawania pracy. Modyfikacja tematu w trakcie pisania może sprawić, że niezbędnym okaże się szukanie nowej literatury oraz zmianom może ulec także struktura pracy.

Zanim ostatecznie zdecydujemy się na wybór określonego tematu koniecznie musimy zapoznać się ze źródłami zarówno tymi w formie drukowanej jak i elektronicznej.

Objętość pracy licencjackiej najczęściej przyjmuje się między 40 – 60 stron i 40 – 100 stron dla pracy magisterskiej, dlatego wybierzmy temat, który umożliwi nam najlepsze wpasowanie się w te ramy. Ponadto zwróćmy uwagę, czy wybrany temat nie jest zbyt ogólny lub zbyt ambitny tak, abyśmy mogli spokojniej przystąpić do obrony.

Jaki powinien być dobry temat?

  • na początku zwróćmy uwagę na zwięzłość oraz poprawność stylistyczną
  • powinien zostać w znacznym stopniu wyczerpany
  • powinien także streszczać i zachęcać
  • postarajmy się wnieść do tematu coś nowego, wysuńmy ciekawe wnioski
  • przystępując do pisania pracy dyplomowej trzeba pamiętać, aby wybór tematu determinował w przeważającej części możliwość doboru źródeł naukowych