Zaawansowane opcje ustawień styli — Podsumowanie

W poprzednich częściach omówiłem zaawansowanie ustawienia styli. Teraz czas na podsumowanie tej części.

Po co tyle zachodu? Po co tyle trudu? Po co tyle nauki? Dla jednej pracy dyplomowej? Można oczywiście wszystko formatować pracę ręcznie, bez użycia syli, ale dzięki stylom mamy ujednolicony wygląd całej pracy. Jeżeli zajdzie potrzeba zmiany rozmiaru czcionki, odstępów między wierszami lub dodać odsępy nad akapitem, wystarczy wtedy zmodyfikować tylko ustawienia stylu, odpowiedniego stylu i już po kłopocie.

Czy do wszystkiego musimy używać styli? Oczywiście, nie. Czasami ławiej i szybciej ręcznie sformatować tekst, np. chcemy jakiś akapit wyróżnić pogrubieniem. Czy do tego musimy używać specjalnego stylu? Nie łatwiej i szybciej po prostu zaznaczyć ten akapit i pogrubić tekst?

Ja w swojej pracy używam raptem kilku styli odpowiednio zmodyfikowanych:

Aby uławić Wam pracę, dołączam 2 szablony edytora tekstu Microsoft Word 2003, który należy pobrać i skopiować go do folderu z szablonami Office'a. Pierwszy, to szablon globalny, który nazywa się normal.dot, a drugi, to szablon pracy dyplomowej o nazwie pracadyplomowa.dot.

Gdzie folder z szablonami się znajduje i jak go znaleźć? Opisałem to w artykule Zmiana opcji w poleceniu Opcje z menu Narzędzia w punkcie 7 Zakładka Lokalizacja plików.

To tyle, jeśli chodzi o style i modyfikowanie ich ustawień.

W następnych artykułach zajmę się już edycją tekstu. Opiszę w nich wstawianie tabel, wykresów, rysunków i ich formatowanie oraz ich podpisów. Opiszę także wstawianie list punktowanych i numerowanych i ich dostosowanie do naszych wymagań. Opiszę także wstawianie spisów treści, tabel, wykresów, rysunków, aneksów.